Egyesületünk célja a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó,
a környezetük biztonságáért felelősséget érző, a veszélyben lévő lakosság számára segíteni akaró érdi állampolgárok számára szervezett és jogszerű cselekvési lehetőség biztosítása.

Egyesületünk a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény 3. § szerint az alábbi feladatokat vállalja:

  • alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat és figyelőszolgálat végzése,
  • közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenysége folytatása,
  • kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, környezetvédelmi tevékenységben, közlekedésbiztonsági és baleset-megelőzési feladatokban, rendezvények biztosításában, áldozatvédelmi tevékenységben és segítségre szoruló polgárok védelmében, továbbá a városi térfigyelő kamerarendszer működtetésében.